Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Sedlice

 25.04.2023

Obec Sedlice v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou Sedlice, Sedlice č. 3, 082 43 Sedlice
Bližšie infomácie v prílohe článku.

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 >