Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Sedliciach poskytuje knižnično-informačné a internetové služby pre miestnych občanov a pre občanov z blízkeho okolia. Ročne ju využije asi 1 300 návštevníkov, ktorí si vypožičajú do 3 000 kníh a časopisov. V súčasnosti eviduje 9 872 kníh a 2 tituly dochádzajúcich periodík. V priebehu školského roka spolupracuje so Základnou školou a materskou školou v Sedliciach.Knižnica je príspevkovou organizáciou obecného úradu, ktorý každoročne prispieva na nákup kníh a časopisov vo výške 600 eur. V rokoch 2004 – 2020 knižnica získala prostredníctvom podaných projektov dotácie z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 7 150 eur. V roku 2010 začala s vypožičiavaním kníh prostredníctvom knižničného softvéru KIS MASK pomocou čiarových kódov.

Knižničný fond v obecnej knižnici tvorí: 

  • náučná literatúra pre dospelých,
  • umelecká literatúra pre dospelých, 
  • náučná literatúra pre deti a
  • umelecká literatúra pre deti. 

Zápisné pre čitateľov (na kalendárny rok):

  • 1 € pre deti
  • 2 € pre dospelých čitateľov 

Časopisy sa vypožičiavajú na 1 týždeň, knihy na 1 mesiac. 

Poplatky za upomienky:
1. upomienka – 0,70 €
2. upomienka – 1,40 €
3. upomienka – 2,00 €