Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Členstvo v združeniach

Naša obec je členom troch významných združení:

Mikroregión Čierna hora

Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Názov mikroregiónu sme zvolili podľa dominantného pohoria Šarišskej vrchoviny, ktorý sa delí na päť podcelkov Roháčka, Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske Predhorie. Čierna hora leží na východe Slovenska v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice a Spišská Nová Ves.

Bližšie informácie o mikroregióne Čierna hora si môžete pozrieť na webovom sídle:

http://mrciernahora.sk/

Klaster cestovného ruchu Šariš

Hlavnou úlohou klastra je aktívne formovanie a zhodnocovanie produktov vidieckeho cestovného ruchu (VCR), ktorý predstavuje šancu na rozširovanie podnikania, rast životnej úrovne a zamestnanosti v tomto regióne, pričom dôraz kladie na cykloturistiku, náboženskú turistiku a využívanie inovatívnych prístupov (sieť infocentier, virtuálne cyklotrasy, GPS navigácia a pod.).

Bližšie informácie o Klastri cestovného ruchu Šariš si môžete pozrieť na webovom sídle:

http://www.visitsaris.eu/

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k ZMOS hlási 2653. Okrem toho v rámci krajín Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia samosprávy na princípe dobrovoľnosti s takou vysokou mierou reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability. Združenie bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.

Bližšie informácie o Združení miest a obcí Slovenska si môžete pozrieť na webovom sídle:

https://www.zmos.sk/