Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Denný stacionár

Denný stacionár v našej obci prevádzkuje nezisková organizácia Liri, n.o., Petrovany od 26. januára 2015 v priestoroch kultúrneho domu. V tento deň bol slávnostne otvorený za účasti pozvaných dôchodcov, a to nielen žiadateľov, ale aj ostatných záujemcov, ktorí si mohli prezrieť priestory a vypočuť si informácie o poskytovaných sociálnych službách.

V súčasnosti stacionár využíva 20 dôchodcov. Služby denného stacionára môžu klienti využívať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30. V rámci odborných činností stacionár zabezpečuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, podporu pri zapájaní sa do spoločenského života a rozvoj osobných záujmov vrátane organizovaného využitia voľného času. Program dňa koordinujú opatrovateľky Mária Fiľakovská, Marta Timková a Danka Chomjaková. Seniori sa venujú cvičeniu a k dispozícii majú tiež masážne kreslá, čítajú dennú tlač, hrajú spoločenské hry, modlia sa, venujú sa rôznym ručným prácam, sú v kontakte s inými organizáciami a podobne. Príchod a odchod zo zariadenia si klienti volia sami, podľa potreby môžu odísť k lekárovi či na nákup. Zabezpečené je aj podávanie obedov, ktoré je realizované s finančnou spoluúčasťou klientov.

Kontaktná adresa:

LIRI, n.o., Petrovany 8, 082 53 Petrovany

Mgr. Matúš Sabol, riaditeľ

IČO: 45743363

DIČ: 2024107613