Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kontakty

Toto webové sídlo www.XXXXXXXX.sk spravuje Obec XXXXXXXX je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec XXXXXXXX 

Adresa:
Obecný úrad XXXXXXXX 
XXXXXXXX 00
000 00 XXXXXXXX

IČO: XXXXXXXX

Samosprávny kraj: XXXXXXXX 
Okres: XXXXXXXX 
Región: XXXXXXXX 
Počet obyvateľov: XXXXXXXX 
Rozloha: XXXXXXXX ha
Prvá písomná zmienka: v roku XXXXXXXX 

Všeobecné informácie: info@XXXXXXXX.sk
Podateľňa: podatelna@XXXXXXXX.sk
Starosta: starosta@XXXXXXXX.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@XXXXXXXX.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 00 000 00 00

E-mail: sekretariat@XXXXXXXX.sk

Kompetencie:
Obec XXXXXXXX je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec XXXXXXXX je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk