Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Základné informácie

Obec Sedlice sa nachádza 26 km juhozápadne od okresného mesta Prešov a 35 km severozápadne od mesta Košice. Patrí k stredne veľkým obciam Prešovského samosprávneho kraja a zároveň Prešovského okresu. Chotár má rozlohu 15,6 km² (1557 ha) a tvorí rozhranie medzi územím regiónov Šariša a Spiša. Katastrálne územie je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Suchá Dolina, Janov, Bajerov, Kvačany, Miklušovce na území Prešovského okresu a Malá Lodina na území okresu Košice – okolie.

Obec leží v južnom okraji Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 430 metrov. Je položená v mierne členitom zalesnenom území. Cez obec preteká potok s dvoma prítokmi, ktorý sa vlieva asi 1 km južne od obce do potoka Sopotnica. Obec Sedlice je jednou z obcí mikroregiónu Čierna hora.

Je napojená na nadradenú cestnú sieť, a to cestu II/546 Prešov – Margecany – Hnilčík. Cesta III/5463 sa napája za obcou Klenov a na cestu I/68 sa napája medzi obcami Ličartovce a Lemešany prostredníctvom cesty III/5461 Bzenov – Ruské Pekľany – Obišovce. Najbližšie železničné stanice sa nachádzajú v Margecanoch, v Kysaku a v Prešove a z nich sa možno pripojiť na hlavné železničné koridory. Cez obec železničná trať neprechádza, avšak obec sa nachádza na autobusovej trase Prešov – Klenov – Margecany, preto je denne k dispozícii toto spojenie, ktoré zabezpečuje SAD Prešov.

Počet obyvateľov v obci v ostatných rokoch postupne klesá a veková štruktúra sa mení v prospech starších vekových kategórií. Podľa záznamov obecného úradu žilo v Sedliciach na konci roka 2020 vyše 970 obyvateľov.

Obec Sedlice má rozvinutú infraštruktúru a svojim občanom dokáže poskytnúť viacero služieb. Popri primárnych inštitúciách, ktorými sú obecný úrad, základná škola s materskou školou a farský úrad s kostolom, sú to predovšetkým ordinácia praktického lekára a ordinácia stomatológa, pošta, maloobchodné prevádzky vrátane baru a pohostinstva, stacionár pre seniorov a ďalšie.