Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Partnerské mesto

Partnerstvo Obce Sedlice a Mesta Sedlice (ČR) vzniklo z prejaveného záujmu o nadviazanie spolupráce zo strany mesta a jeho vtedajšieho vedenia v roku 2009. Po prvých telefonických rozhovoroch medzi starostom obce Imrichom Krajňákom a starostom mesta Františkom Kopáčkom a po vzájomnej výmene oficiálnych listov prišlo na rad pozvanie na prvú návštevu do Českej republiky v dňoch 15. – 17. mája 2009. Ešte v tom istom roku, 22. augusta, bola u nás v Sedliciach podpísaná Dohoda o spolupráci a partnerstve, ktorá sa rýchlo rozvinula vo všetkých smeroch, a to tak medzi športovcami, hasičmi, folklórnymi súbormi, školami a úradmi, ako aj samotnými občanmi.

Priateľstvá a kontakty, ktoré vznikli vďaka partnerstvu, sa rozvíjajú pri vzájomných návštevách, počas kultúrnych podujatí, pri spoločných súťažiach, zápasoch a výletoch. Bolo to tak napríklad aj v roku 2012 počas družobnej návštevy u našich partnerov v Českej republike, keď sa naši zástupcovia obce a folkloristi zapojili do tamojších Krajkárskych slávností.

Vzácne priateľské gesto sa 20. júla 2014 dostalo našej obci od starostu mesta Jiřího Roda, keď do rúk nášho starostu Imricha Krajňáka odovzdal vlajku a symbolický kľúč od brán mesta. Partnerstvo má veľmi dobrý základ a veríme, že aj budúcnosť. Môžeme pokojne dodať, že je tiež dôkazom spolupatričnosti dvoch bratských národov – Čechov a Slovákov.