Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Dobrovoľní hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor je najpočetnejšou záujmovou organizáciou v obci. Združuje 110 členov, ktorým predsedá Martin Fiľakovský. Zbor patrí do skupiny A celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR. Disponuje hasičskou technikou Tatra 815, Volkswagen a Iveco Daily. Aktualizované informácie o pláne pohotovostnej služby a tiež informácie z podujatí sú dostupné na internetovej stránke dhz.webgold.sk

Hasičská jednota

Hasičstvo v našej obci existovalo oveľa skôr, než si ho pamätáme a slávime výročia jeho vzniku. Myšlienka spolupatričnosti, humanity a pomoci v ohrození, zvlášť pri požiaroch, viedla aj našich predchodcov k založeniu dobrovoľného hasičského zboru. Sociálna a hospodárska kríza v monarchii a najmä vypuknutie prvej svetovej vojny viedli k rozpadu dobrovoľných hasičských zborov a ich nahradeniu povinnými zbormi. Preto sa aj v Sedliciach vznik, resp. obnovenie zboru datuje do roku 1924. Zakladajúcimi členmi boli Imrich Dubecký, Imrich Petrenčák, Ján Petrenčák, Štefan Tlumač, Štefan Makara a Štefan Timko. V roku 1930 bol zbor rozšírený na 20 členov a bol zvolený prvý výbor. Veliteľom sa stal Imrich Dubecký, prvým námestným veliteľom Štefan Kotulič, druhým námestným veliteľom Michal Timko, tajomníkom Ján Pavlovič, pokladníkom Jakub Fedor, strojníkom-gazdom Imrich Petrenčák, revízormi Michal Kotulič a Štefan Tlumač. K technickému vybaveniu patrila od roku 1935 štvorkolesová ručná striekačka. Povinnosťou každého gazdu a hospodára bolo, aby mal doma jednoduché hasiace prostriedky, ktorými boli hák, tlmica a sud s vodou. V marci 1935 bol zvolený nový výbor s menšími obmenami a v januári 1944 výbor rozšírený o ďalších členov. V roku 1947 ručnú striekačku vystriedala prenosná motorová striekačka PS-8, ktorá slúžila viac ako desať rokov.

Reorganizácia zboru

V januári 1951 bol hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotu Československého zväzu hasičstva a za predsedu bol zvolený Ján Safko. Rok 1951 sa vyznačoval rozšírením zboru na 48 členov a po prvý raz bolo utvorených šesť požiarnych družstiev. Ako plynul čas, menili sa aj členovia hasičského zboru a zloženie výboru. Prenosnú motorovú striekačku PS-8 vystriedala v roku 1959 dopravná striekačka DS-16 a tú v roku 1969 prenosná motorová striekačka PPS-12, ktorá slúži na hasenie, výcvik a súťaže dodnes. V októbri 1971 získala naša obec a hasiči prvé požiarne vozidlo TATRA 805. Koncom roka 1979 dostali hasiči prvé cisternové vozidlo ŠKODA 706 RTO CAS 25. Snahou však vždy bolo získať lepšiu a novšiu techniku. Za pomoci MNV a JRD v júli 1989 pri príležitosti 65. výročia založenia DHZ Okresná správa Zboru požiarnej ochrany dodala nové a vtedy aj najmodernejšie hasičské vozidlo TATRA 815 CAS 32 s 8 000-litrovou nádržou na vodu. V roku 1994 za pomoci vtedajšej starostky obce Márie Chlebanovej boli otvorené priestory novej hasičskej zbrojnice, ktorá pozostávala z kancelárie a garáže.

Modernizácia objektu

V apríli 2010 začali práce na modernizácii a rozšírení hasičskej stanice. Objekt tvorí poschodová budova s veľkou garážou pre cisternové vozidlo, vybavená odsávaním výfukových plynov, malá garáž pre menšie zásahové vozidlo, protiplynová služba, operačná a riadiaca miestnosť, šatne so sprchou, sklad, odpočinková miestnosť, jedáleň s kuchyňou, kancelária a zasadacia miestnosť. Prestavba budovy bola ukončená v novembri a skolaudovaná v decembri 2010. V júni 2011 pásku prestrihol a stanicu do činnosti uviedol vtedajší riaditeľ odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Pavol Komár za asistencie starostu obce Imricha Krajňáka a predsedu DHZ Pavla Fiľakovského. V januári 2016 mali hasiči ďalší dôvod na radosť, pretože do užívania im po generálnej oprave bola odovzdaná Tatra. V januári 2017 sa predsedom zboru stal Martin Fiľakovský. V roku 2021 získali dobrovoľní hasiči nové vozidlo Iveco Daily.