Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Materská škola

Materská škola sídli v historickej budove z roku 1899 a je organizačnou súčasťou základnej školy. Pedagogický kolektív tvoria Jana Kováčová, ktorá je aj zástupkyňou pre materskú školu, Ľuboslava Jakubiková, Renáta Mihaľová a Veronika Fedorová. Nepedagogickými pracovníčkami sú školníčka Margita Kalafusová a pomocná kuchárka Monika Kotuličová. V školskom roku 2020/2021 materskú školu navštevovalo 33 detí v dvoch triedach, a to 16 detí v tzv. veľkej skupine a 17 detí v malej skupine. Ďalšie aktuálne informácie, tlačivá a dokumenty či fotografie zo života predškolákov nájdete na adrese ms-zvedavkovia.webnode.sk.

a

Z histórie materskej školy

V roku 1947 bola v Sedliciach zriadená Štátna detská opatrovňa. Jej prvým prvým riaditeľom bol Andrej Geleta, ktorý bol zároveň riaditeľom národnej školy. Od roku 1948 do roku 1957  navštevovalo opatrovňu priemerne 30 detí. Od roku 1960 sa začalo striedavé vyučovanie s celodennou starostlivosťou pri počte 60 detí a riaditeľkou sa stala Mária Chlebanová, neskôr Kamila Švedová a Mária Kalafutová. Až do roku 1963 bola v materskej škole aj kuchyňa, potom znovu až od roku 1972 do roku 1994, keď bola presťahovaná do základnej školy, kde je až dodnes.

Po dobudovaní novej základnej školy bola materská škola v roku 1961 presťahovaná do budovy dovtedajšej národnej školy a sídli v nej už šesťdesiat rokov. V roku 1967 bol nainštalovaný vodovod a predelené miestnosti, aby vznikli dve triedy. V roku 1978 prešla materská škola pod správu JRD a pre deti bola sprístupnená ďalšia budova. Počet detí sa v tých rokoch pohyboval medzi 60 až 70. V roku 1979 prevzala riaditeľstvo Mária Michalková, ktorá bola vo funkcii dvanásť rokov. Pre veľký počet detí bola otvorená tretia trieda.

V roku 1989 nastali spoločenské zmeny, ktoré priniesli aj do práce učiteliek nové, tvorivé učenie. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelania sa stal všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Po voľbách, ktoré sa konali v každej materskej škole, sa riaditeľkou stala Jana Kováčová. Počet detí sa znížil na 45, zrušila sa trieda a počet učiteliek klesol na tri. Materská škola sa postupne modernizovala. V roku 2001 prebehla plynofikácia objektu, v ďalších rokoch bola urobená nová fasáda, vymenené boli okná aj vchodové dvere, opravená strecha, oplotený celý areál a rekonštruovaná bola školská výdajňa jedla.