Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kameňolomy Sedlice

V katastrálnom území obce sa nachádzajú dva kameňolomy, a to lom Sedlice a lom Sedlice I. – Suchá Dolina. V súčasnosti sú v prevádzke obidva. Lom Sedlice je jedným z výrobných stredísk spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o. Dobývací priestor Sedlice I. – Suchá Dolina je vo vlastníctve spoločnosti VSK MINERAL, s. r. o., ktorá je členom skupiny združujúcej kameňolomy na Slovensku, v Poľsku i na Ukraine. Ďalšie informácie o kameňolomoch sú prístupné na internetových stránkach: https://eurovia-kamenolomy.sk/kamenolomy/sedlice-presov/ a www.vskmineral.sk/lomy/sedlice/.

Kameňolom Sedlice

Počiatky lomu v Sedliciach možno hľadať v roku 1953. Nachádzal sa cca 300 metrov pred terajším lomom pri štátnej ceste v smere Sedlice – Miklušovce. Kameň sa ťažil, rozbíjal a ručne nakladal na autá. V roku 1956 bolo nasedené prvé rýpadlo na nakladanie hotových výrobkov, v roku 1959 bol osadený primárny drvič a začalo sa s nakladaním rúbaniny pásovým rýpadlom. V septembri 1969 sa výroba kameniva začala na terajšej technologickej linke. Hromadná ťažba sa zo začiatku realizovala komorovými odstrelmi, a to až do roku 1987. Postupne sa prešlo na clonové odstrely, ktoré sa vykonávajú dodnes. V súčasnosti dobývanie prebieha z troch úrovní ťažobných horizontov. V kameňolome sa ťaží dolomitický vápenec, ktorý sa vyznačuje veľmi nízkou nasiakavosťou a vysokou pevnosťou. Kamenivo vyrobené z tejto horniny spĺňa najprísnejšie kategórie noriem a používa sa najčastejšie do bitúmenových zmesí ložných a podkladových vrstiev vozoviek dopravného zaťaženia I až VI.

Lom I. – Suchá Dolina

Dobývací priestor Sedlice I. – Suchá Dolina sa nachádza cca 1 km južne od obce Suchá Dolina. Dobývanie ložiska prebiehalo s prestávkami od roku 1982, keď bola vybudovaná prístupová cesta k lomu a prebehla jeho investičná otvárka. Všetky investičné práce a stavebná činnosť súvisiaca s prípravou a vybudovaním sociálno-administratívnej bázy lomu a stacionárnej úpravárenskej linky boli v roku 1991 zastavené. S opätovnou ťažbou dolomitu sa začalo až v roku 2007. Ložisko je otvorené a dobývané postupom piatich dobývacích rezov vytvárajúcich etáže lomu. Vyťažený nerast je upravovaný pomocou mobilných drviacich a triediacich zariadení.