Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Symboly obce

Návrh erbu pre obec Sedlice vypracoval podľa ideovej predstavy Jozefa Nováka výtvarník Ladislav Čisárik. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo 28. mája 2001 a Heraldická komisia MV SR potom erb, ako aj vlajku, pečiatku, zástavu a štandardu zapísala do Heraldického registra SR.

Erb obce

Tvorí ho v modrom poli španielskeho štítu biela stojaca postava drevorubača, ktorý drží v pravej ruke sekeru a v ľavej ruke veľkú ručnú pílu. Tieto pracovné nástroje sú žltej farby. Podkladom pre vytvorenie erbu bola pečať z roku 1786. Motív erbu symbolizuje drevorubačské tradície obyvateľov obce. Farebné zladenie erbu zodpovedá základným heraldickým pravidlám na vytvorenie jasného a zrozumiteľného obecného erbu.

Vlajka obce

Farebne ladí s erbom obce a tvorí ju päť zvislých pruhov vo farbách žltej (2/8)), modrej (1/8), bielej (2/8), žltej (2/8) a modrej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať v podobe pečiatky, používaná na signovanie všetkých obecným úradom vydávaných písomností, je kruhového tvaru, v hornej časti jej pečatného poľa je postava drevorubača z erbu vložená do otvoreného vnútorného kruhu. Pod ňou je pri kruhovom okraji nápis *OBEC SEDLICE*. Odtlačok má priemer 25 mm.

Obce vidieckeho charakteru, akou sú aj Sedlice, používali obyčajne len malé pečate. Obraz na typáriu sa spravidla odvodzoval od heraldického symbolu (erbu, znaku) zemepána, častejšie však od patrocínia miestneho kostola alebo od prevládajúceho zamestnania obyvateľov obce.

Najstaršia, dobre zachovaná historická pečať Sedlíc sa našla na archiváliách z roku 1787. Je kruhového tvaru s medzikružím po obvode, vo vnútornom kruhu je znázornená rozkročená mužská postava v klobúku v trojštvrťovom kabátci, v pravej podvihnutej ruke držiaca sekeru, pripomínajúc tak drevorubača, v ľavej ruke drží neidentifikovateľný predmet ponášajúci sa na hrubú palicu, o ktorom sa J. Petrovič, nálezca písomností s touto pečaťou, domnieva, že ide o kopiju. Rozhodne však, podľa neskoršieho bádania, nejde o kopiju, ale o sapínu (obraciak), ktorú drevorubači používali pri manipulácii s drevom. V medzikruží pečate sa nachádza opis POS(sesiones) SEDLICE 1786.

Začiatkom 19. storočia prestali Sedlice používať pečatidlo s drevorubačom. V typáriu ho nahradil poľnohospodársky motív. V oválnom pečatnom poli sa nachádza obraz pluhu, nad ktorým sa vznáša otvorená heraldická koruna. V kruhopise pečatidla čítame: * IN COMITAT(u): SAROSIEN(SI): POS(ses)SIO: SZEDLICZE. Nové pečatidlo obec prijala zrejme preto, že sa zmenilo hlavné zamestnanie miestneho obyvateľstva. Prácu v lesoch vystriedala práca na poli. Odtlačok pečatidla bol nájdený na písomnosti z roku 1867.

Tento poľnohospodársky motív nachádzame aj na ďalšom odtlačku pečatidla na dokumente z roku 1868. Pluh je však postavený na pažiti. Nové pečatidlo vzniklo pre vládne nariadenie používať v kolopise pečatidla iba maďarský text. Odtlačok pečatidla bol zistený na písomnosti z roku 1870.

Charakteristická ikonografia znaku, jeho farebnosť, ako aj tvar a farebnosť vlajky, zástavy či štandardy jednoznačne určujú destináciu, ktorú reprezentujú. Sú nezameniteľné a mali by byť symbolom zdravého lokálpatriotizmu.