Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/2023 Podpora a udržiavanie pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
205.32 €
22/2023 Riešenie migračných výziev v obci Sedlice Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
21/2023 Poskytnutie kontokorentného úveru Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
60 000 €
20/2023 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
19/2023 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
18/2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
17/2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných verejne dostupných služieb Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
16/2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných verejne dostupných služieb Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
15/2023 Pripojenie Odbernej jednotky s prideleným SN Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
14/2023 Kúpa pozemku Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Mária Štefková, Peter Makara, Margita Makarová, Ing. Zdenka Makarová, Katarína Senderáková
600 €
13/2023 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
12/2023 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
11/2023 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
5 000 €
10/2023 Práva a povinnosti obce/rozpočtovej organizácie zriadenej obcou / príspevkovej organizácie zriadenej obcou Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
9/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Sedlice
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
8/2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnsoti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
205.32 €
7/2023 Predaj a kúpa tovarov Odb.: Obec Sedlice
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
0 €
6/2023 Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Sedlice
Dod.: UNISTAV, s.r.o., Prešov
0 €
5/2023 Stavebné rekonštrukčné práce v priestoroch ŠK Sedlice Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Michal Tlumač
27 700 €
4/2023 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
Generované portálom Uradne.sk