Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 75)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2024 Realizovať činnosť osôb v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
8/2024 Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi na základe jeho žiadosti podporu vo forme úveru na činnosti zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Environmentálny fond
109 392.49 €
7/2024 Príspevok na vyhotovenie spoločnej zástavy Odb.: Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dod.: Obec Sedlice
100 €
6/2024 Nakaldanie s určenými zložkami odpadu Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Sedlice
0 €
5/2024 Darovanie hnuteľného majetku Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
4/2024 Poskytovanie automatizovaného spracovania miezd za pomoci výpočtovej techniky vykonávané pre ojednávateľa Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Jana Hudáková
12 €
3/2024 Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
2 699.87 €
2/2024 Predmetom tejto dohody je vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
1/2024 Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
36/2023 Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
850 €
35/2023 Komplexné spracovanie odpadu Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
34/2023 Vykonávanie zberu a výkupu papiera firmou F.M. RECYKLING s.r.o. na celom území obce Sedlice formou tzv. ambulantného výkupu od obyvateľov obce Sedlice Odb.: F.M.Recykling s.r.o.
Dod.: Obec Sedlice
0 €
33/2023 Odvážaie použitého jedlého potravinárského oleja a tuku z prevádzky dodávateľa Odb.: Trafin Oil SK s.r.o.
Dod.: Obec Sedlice
0 €
32/2023 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri odbore, preprave a zhodnocovaní odpadu špecifikovaného v článku I ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len ,,drevený odpad") Odb.: KRONOSPAN s.r.o.
Dod.: Obec Sedlice
36 €
31/2023 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Suchá Dolina
Dod.: Obec Sedlice
500 €
30/2023 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
29/2023 Úprava celkovej ceny diela Odb.: Obec Sedlice
Dod.: UNISTAV, s.r.o., Prešov
946 218.65 €
28/2023 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Miklušovce
Dod.: Obec Sedlice
1 000 €
27/2023 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Ľubovec
Dod.: Obec Sedlice
550 €
26/2023 Výstavba športovísk Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
Generované portálom Uradne.sk