Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2023 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
3/2023 Riadenie projektu Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Project Consult, spol. s r.o.
5 000 €
2/2023 Stanovenie výšky zamestnávateľského príspevku Odb.: STABILITA, d.d.s., a.s.
Dod.: Obec Sedlice
0 €
1/2023 Zmluva o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023 Odb.: Mesto Prešov
Dod.: Obec Sedlice
50 €
38/2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Odb.: Obec Sedlice
Dod.: EUROTREND, n.o.
61.55 €
37/2022 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Klenov
Dod.: Obec Sedlice
300 €
36/2022 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Miklušovce
Dod.: Obec Sedlice
1 100 €
35/2022 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Suchá Dolina
Dod.: Obec Sedlice
450 €
34/2022 Poskytnutie záujmového vzdelávania Odb.: Obec Ľubovec
Dod.: Obec Sedlice
200 €
33/2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Sedlice
Dod.: DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska
0 €
32/2022 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-1013_SZ Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
31/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
800 €
30/2022 Zamestnávateľská zmluva Odb.: Tatra banka. a.s.
Dod.: Obec Sedlice
0 €
29/2022 Vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
28/2022 Oprava dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-1012 2019/OBEC Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
1009900941 Dodatok k poistnej zmluve Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
630.94 €
26/2022 Rozpis služieb a jednotkových cien Odb.: Obec Sedlice
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
25/2022 Umiestnenie Z-Boxu Odb.: Packeta Slovakia s. r. o.
Dod.: Obec Sedlice
1.20 €
24/2022 Záväzok organizátora zebezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti pre obec Odb.: Obec Sedlice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
23/2022 Poskytovanie finančného príspevku Odb.: LIRI n.o.
Dod.: Obec Sedlice
1 740 €
Generované portálom Uradne.sk