Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice podniká v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných výrobkov. Poskytuje práce a služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou v rámci regiónu, ako aj disponibilnú techniku a mechanizačné prostriedky. Zaoberá sa rastlinnou a živočíšnou výrobou. V roku 2020 evidovalo 32 zamestnancov.

Prvé jednotné roľnícke družstvá vznikali v rokoch 1949 – 1950. V tom čase bolo JRD založené v ôsmich obciach, medzi ne patrili aj Sedlice. V roku 1950 bolo v Sedliciach 157 roľníckych usadlostí, ktoré hospodárili na 612 ha ornej pôdy rozdrobenej na vyše 2 000 parciel v rozličných častiach veľmi členitého chotára. Tradícia súkromného hospodárenia bola v obci silne zakotvená. Nebolo ľahké presvedčiť individuálne hospodáriacich roľníkov, aby sa vzdali pôdy a prešli na družstevný spôsob hospodárenia, ktorého prednosti v tunajších podmienkach neboli známe a ani dôsledne overené v praxi. V dôsledku nepriaznivej hospodárskej a politickej situácie sa v roku 1953 rozpadla väčšina JRD v bývalom Prešovskom kraji, a tak aj to sedlické.

Nové, celoobecné Jednotné roľnícke družstvo bolo vytvorené v roku 1959. V roku 1964 sa zlúčilo s družstvom v Suchej Doline a pracovalo v ňom 238 stálych pracovníkov. V roku 1969 začala na JRD vyvíjať činnosť pridružená výroba. V roku 1974 bol k JRD pričlenený Štátny majetok Klenov a JRD Miklušovce. V ďalších rokoch hospodárenia spoločné Jednotné roľnícke družstvo Pokrok Sedlice postavilo farmu dojníc, administratívnu budovu s jedálňou, družstevnú materskú školu, päť bytových domov, Rekreačné stredisko Ružín, mechanizačné dielne, pozberovú linku obilia, výrobňu kŕmnych zmesí a tiež senníky.

V roku 1993 bolo družstvo transformované na Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice. V roku 2014 vznikol v jeho rámci nový právny subjekt PD Sedlice, družstvo.