Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Preventívne protipožiarne kontroly

 18.04.2023

Vážení občania,

zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi sa budú v našej obci v mesiacoch apríl až jún 2023 vykonávať preventívne protipožiarne kontroly.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Kontroly sa budú vykonávať v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Kontroly sa zamerajú najmä na kontrolu: komínov a dymovodov, skladovania horľavých látok, stavom prístupových ciest k rozvodom energetických sietí, rozvodom elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 >