Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Inflačná pomoc

 17.05.2023

V zmysle § 3s nariadenia budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v dôsledku rastu miery inflácie od mája 2023 domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku poskytovať jednorazovú dotáciu na čiastočnú úhradu zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

V tejto súvislosti bola dňa 02.05.2023 na webovom sídle ústredia zverejnená informácia o poskytnutí jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia spolu so žiadosťou o jej poskytnutie:

Inflačná dotácia v sume 100 eur od mája 2023 > ÚPSVaR (gov.sk).

Žiadosti o poskytnutie tejto jednorazovej dotácie môžu žiadatelia doručiť podľa miestnej príslušnosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Slovenská 87, Prešov osobne, poštou, emailom (po@upsvr.gov.sk), príp. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 >