Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 21.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 21. júna 2021 od 14. hodiny do odvolania. Zásady protipožiarnej bezpečnosti sú uvedené v prílohe.

Aktualizácia: Okresné riaditeľstvo HaZZ odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 16. júla napoludnie.

Zoznam aktualít: