Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Volebné obdobie 2010 - 2014

V uplynulom volebnom období sa nám podarilo zrealizovať tieto aktivity:

R. 2011

 • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Sedlice, hasičskej stanice Sedlice a centra obce
 • Návšteva z partnerského mesta Sedlice - ČR
 • Slávnostné otvorenie hasičskej stanice – 05.06.2011
 • Dotácia 8 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Sedlice z MV SR
 • Zavedenie zberu použitého kuchynského oleja
 • Začiatok spracovávania knihy – Kronika obce
 • Silvestrovský punč pre občanov

R. 2012

 • Pokračovanie rekonštrukcie centra obce
 • Ukončenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ Sedlice
 • Oslavy 50. výročia ZŠ Sedlice - 17.05.2012
 • Majstrovstvá v kosení kosou a varení guľášu - 02.06.2012
 • Návšteva v ČR – město Sedlice – 11.08.2012 (FS Sedličan)
 • Spracovanie projektov a vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Predĺženie NN elektrickej siete pre záhradkársku oblasť“ (Nižný koniec)
 • Spracovanie projektov pre „Výstavbu vysokého napätia, trafostanice a domových prípojok pre Bajerovskú ulicu“
 • Dotácia 2.100 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Sedlice z MV SR
 • Spracovávanie knihy – Kronika obce ( ? knihy)
 • Výstava rozprávkových postavičiek v obecnej knižnici
 • Reprezentácia obce a mikroregiónu Čierna Hora v Poľsku - 7/2012
 • Príprava projektu „Turistický chodník v Mikroregióne Čierna hora“
 • Realizácia protipovodňových opatrení „Pod Okušovou horou „
 • Kompletná rekonštrukcia miestnosti bývalej telefónnej ústredne
 • Výstavba detského ihriska v centre obce (dotácia 2.340 € z VÚC PSK)

R. 2013

 • Ukončenie regenerácie centra obce
 • Kompletná rekonštrukcia obecnej kuchyne – 9.500 €
 • Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične ZŠ
 • Realizácia stavby „Predlženie NN elektrickej siete pre záhradkársku oblasť“ (Nižný koniec)
 • Návšteva v ČR 28.-29.06.2013 (DHZ Sedlice, OcZ Sedlice)
 • Reprezentácia obce OZ a FS Sedličan na festivale v Srbsku 16.-18.8.2013
 • Zavedenie kontajnerového zberu šatstva
 • Realizácia projektu „Turistický chodník v Mikroregióne Čierna hora “ (112 km trás)
 • Vystúpenie divadla z Gymnázia sv. Františka v Žiline
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti „Huček, Skalka a Pri bytovkách“
 • Výstavba detského oddychového parku na Bajerovskej ulici - „EUROVIA“
 • Kompletné dokončenie vnútornej rekonštrukcie MŠ Sedlice

R. 2014

 • Realizácia protipovodňových opatrení v časti „Huček“
 • Realizácia stavby „Vysokého napätia, trafostanice a domových prípojok pre Bajerovskú ulicu“
 • Oprava domu smútku a okolia - 4.000 €
 • Príprava prevádzky denného stacionára, vrátane stavebných úprav priestorov
 • Dotácia 8.000 € na zakúpenie novej striekačky PS – 2000 pre DHZ Sedlice
 • Vodorovné značenie miestnych komunikácií a parkovacích miest
 • Dokončenie spracovania knihy Kronika obce Sedlice (dotácia 2.000 € z VÚC PSK)
 • Slávnostné predstavenie knihy za prítomnosti spoluautorov (tlač – 11.000 €)
 • Generálna oprava malého nákladného motorového vozidla - multikar
 • Oslavy 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru Sedlice – 20.07.2014