Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Usmernenie k zmene spôsobu separovania odpadu

 14.12.2021

Vážení občania, posledné vývozy veľkoobjemových kontajnerov so separovanými zložkami – plasty, sklo a papier – sa budú realizovať do konca roka podľa platného harmonogramu. V novom roku sa triedenie týchto zložiek bude vykonávať prostredníctvom farebne odlíšených nádob, ktoré dostala každá domácnosť. Bytové domy budú pokračovať v triedení odpadu do veľkoobjemových kontajnerov. Nový harmonogram vývozov bude zverejnený na začiatku roka 2022.

V prípade, že po posledných vývozoch separovaných komodít nájdete 1100-litrové kontajnery prázdne, už do nich odpad, prosím, nevhadzujte. Nádoby, umiestnené na jednotlivých uliciach, budú bezprostredne po vývozoch stiahnuté zo stojísk. Ponechané budú iba nádoby pri bytových domoch, pri základnej škole a na cintorínoch. Slúžiť budú výlučne obyvateľom bytoviek a na uvedených miestach. Ostatní obyvatelia budú mať k dispozícii spomínané 120-litrové farebne odlíšené nádoby.

Zoznam aktualít: