Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Triedenie a vývoz odpadov

 12.08.2021

Obecný úrad žiada občanov o dôslednejšie triedenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu a najmä o umiestňovanie kapacitne primeraného množstva odpadov na zberné miesta. Po naplnení kontajnerov sa odpad často ďalej kopí v ich bezprostrednej blízkosti, čo spôsobuje nepekný pohľad, v letných mesiacoch zápach a pri veternom počasí aj nežiaduce premiestnenie kusov odpadu. Od jednotlivých občanov, ktorí bývajú v tesnej blízkosti týchto kontajnerových stojísk, prichádzajú na obecný úrad podnety o preplnených nádobách a na tieto podnety sme povinní reagovať. Každá domácnosť má k dispozícii zvozový kalendár, podľa ktorého treba prispôsobiť umiestňovanie odpadov ku kontajnerom krátko pred dňom vývozu danej komodity, to zn. jeden alebo dva dni, a nie týždeň alebo ešte dlhšie pred nasledujúcicm vývozom. Prosíme a žiadame obyvateľov, aby rešpektovali túto požiadavku. Dbajme na to, aby sme si prostredie, v ktorom žijeme, zbytočne neznečisťovali a aby sme sa o spoločné dobro starali všetci, nie iba niektorí. Kiežby už naše zberné miesta nevyzerali tak, ako na fotografiách.

Zoznam aktualít: