Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Klub žien

V októbri 2014 vznikol v obci Klub žien. Založila ho poslankyňa obecného zastupiteľstva Iveta Kotuličová. Reagovala tak na záujem žien, ktoré dnes tento klub tvoria. Cieľom je pomoc pri zveľaďovaní obce a vzájomné obohacovanie sa prostredníctvom odovzdávania skúseností. Klub vyvíja aj charitatívnu činnosť, zacielenú na sociálne odkázaných ľudí, ale najmä osamelých dôchodcov, organizuje rodinné stretnutia spojené so súťažami, brigádami alebo s opekaním. Príjemným vybočením z rušných sú aj občasné návštevy kina či divadla. Miestom stretávania sa je komunitné centrum. Aby činnosť nepôsobila zaťažujúco, členky sa dohodli, že sa budú stretávať spravidla raz v mesiaci, a to každú tretiu nedeľu, prípadne aj v inom čase.

Hlavná koordinátorka projektu pozýva do klubu aj ďalšie záujemkyne o klubové stretávanie sa. Kontaktovať môžu ju alebo ktorúkoľvek členku. Vekový limit nie je stanovený rovnako ako nie je nevyhnutná ani účasť na každom stretnutí, ale v zhode s fungovaním klubov aj tu ide o dobrovoľnú účasť.

Kontakt:

Iveta Kotuličová, 0910 458 584