Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu

 30.01.2024

V súlade s § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám ako obstarávateľ oznamujeme, že verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja a Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - región Vysoké Tatry na životné prostredie bude 8. februára 2024 o 09.00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, 1. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, na ktoré Vás zároveň pozývame.

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >