Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Cestovný poriadok na obdobie 2020/2021

 21.07.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov,
podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej
dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta 

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými
dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o.
Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.

o z n a m u j e  o b c i a m  a  m e s t á m,

že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať
požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej
pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021,

t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021. 

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným
poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.

Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk –
samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová
doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných
dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk. Úplné
informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné
získať aj na stránke: www.cp.sk.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk 

Požiadavka

Zoznam článkov:

1 2 3 >