Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

 03.05.2024

Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 03.04.2024 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť" si môžete pozrieť na tejto internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/smart-psk-kvalitnejsia-buducnost

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >