Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Hornádske lúky
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
Rámcová dohoda - plyn
Rámcová dohoda - elektrina
Pozemkové spoločenstvo SOPOTNICA
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sedlice
Harmonogram na rok 2017
Nový systém platný od 1.8.2016
Grafikon platný od 11.12.2016
Informácia pre pozostalých