Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Harmonogram na rok 2017
Informácie pre voliča
Rozhodnutie
Nový systém platný od 1.8.2016
Grafikon platný od 11.12.2016
Informácia pre pozostalých