Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sedlice
VZN o zrušení VZN - odpady
VZN o zrušení VZN - poplatky
Harmonogram na rok 2017
Nový systém platný od 1.8.2016
Grafikon platný od 11.12.2016
Informácia pre pozostalých