Záverečné stanovisko
Pozvánka na zasadnutie OZ
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Záverečný účet za rok 2017
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018
Cestovný poriadok platný od 1.5.2018
Nový systém platný od 1.8.2016
Informácia pre pozostalých