Oznamy
Zvoz konárov z orezu stromov
Pozvánka na Mikuláša
Vykurovacie obdobie
Realizácia stavby Sedlice – výstavba DTS, úprava NN a DP Vyšný koniec
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Úradná tabuľa
VZN o zrušení VZN
Návrh rozpočtu na rok 2017
Zámer EIA "Lom Sedlice" podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Harmonogram na rok 2016
Nový systém platný od 1.8.2016
Grafikon platný od 11.12.2016
Informácia pre pozostalých
Kalendár akcií

 

Počasie Sedlice - Svieti.com