Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je 

obecsedlice@stonline.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov