Kniznica SedliceObecná knižnica v Sedliciach vznikla v roku 1969. Knižnica poskytuje knižnično-informačné a internetové služby pre miestnych občanov ale aj z blízkeho okolia. Ročne knižnicu navštívi asi 1500 návštevníkov a knižnica vypožičia cez 3 500 kníh a časopisov. V súčasnosti knižnica eviduje 9 635 kníh a 3 tituly dochádzajúcich periodík Knižnica v priebehu roka spolupracuje aj s MŠ a ZŠ v Sedliciach aj zo susedných obcí, pre ktoré pripravuje exkurzie, informatickú prípravu, rozprávkové a súťažné dopoludnia. 

Knižnica je príspevkovou organizáciou OcÚ, ktorý každoročne prispieva na nákup kníh a časopisov pre knižnicu vo výške 600,- €. Ani zďaleka to nestačí, ak chceme, aby naša knižnica mala vybudovaný kvalitný knižničný fond a poskytovala knižničné služby na určitej požadovanej úrovni. Hľadali sme preto aj ďalšie možnosti financovania našej obecnej knižnice. Prostredníctvom projektov, ktoré každoročne knižnica podáva, sa nám podarilo zakúpiť pre knižnicu  viac nových kníh, ale aj  PC s príslušenstvom, snímač čiarového kódu, knižničný softvér KIS MASK. Knižnica je zabezpečená bezpečnostným zariadením a vymenili sa aj vstupné dvere do knižnice. 

Celkove v rokoch 2004-2016 knižnica získala dotáciu z MK SR vo výške 7 150 €. 

Môžeme povedať, že naša knižnica sa tak stala skutočným centrom poskytovania informácii v obci.
V roku 2010 knižnica začala s vypožičiavaním kníh prostredníctvom knižničného softvéru KIS MASK pomocou čiarových kódov.

Našou prioritou do budúcnosti, je poskytnúť čitateľom knižnice aj on-line katalóg na webovej stránke našej obce.

Knižničný fond v obecnej knižnici tvorí: 
- náučná literatúra pre dospelých
- krásna literatúra pre dospelých 
- náučna literatúra pre deti 
- krásna literatúra pre deti. 

Náučná literatúra je uložená podľa medzinárodného desatinného triedenia.

Krásna literatúra pre dospelých je uložená podľa autorov alebo podľa tematického členenia: 
• romány pre ženy
• detektívna literatúra
• literatúra z lekárskeho prostredia
• historické romány

Krásna literatúra pre deti sa člení na: 
• príbehy
• príbehy z prírody
• rozprávky
• veršíky
• dobrodružné príbehy
• povesti, poviedky.
• dievčenské príbehy

Zápisné pre čitateľov :
- 1,- € pre deti
- 2,- € pre dospelých čitateľov na kalendárny rok. 

Za požičanie časopisov Burda alebo Verena sa platí poplatok 0,30 €/ks.
Časopisy sa vypožičiavajú na 1 týždeň, knihy na 1 mesiac. 

Poplatky za upomienky:
1. upomienka – 0,70 €
2. upomienka – 1,40 €
3. upomienka - 2,- € 

Výpožičný čas v obecnej knižnici:

Pondelok: zatvorené

Utorok:     13.30 - 15.30

Streda:      13.30 - 15.30

Štvrtok:     13.30 - 17.00

Piatok:       14.00 - 15.30

 

Zoznam kníh zakúpených v roku 2018

Zoznam kníh zakúpených v roku 2017

Zoznam kníh zakúpených v roku 2016