Adresa: 

Súkromní vlastníci Mariašiho lesa Sedlice

Sedlice 176

082 43 Sedlice

Výbor:

Imrich Krajňák - predseda

Pavel Fedor - podpredseda

Vlasta Šoltésová - pokladník - ekonóm

Anton Petrenčák - hospodár

Tomáš Sýkora - člen výboru

Dozorná rada: Ing. Anna Martonová, Jozef Makara, Anton Timko

Odborný lesný hospodár: Ing. Jozef Imrich

Zmluva o združení súkromných vlastníkov

Zoznam parciel

Zoznam podielnikov