Adresa: 

Súkromní vlastníci Mariašiho lesa Sedlice

Sedlice 176

082 43 Sedlice

Výbor:

Imrich Krajňák - predseda

Pavel Fedor - podpredseda

Vlasta Šoltésová - pokladník - ekonóm

Anton Petrenčák - hospodár

Tomáš Sýkora - člen výboru

Dozorná rada: Ing. Anna Martonová, Jozef Makara, Anton Timko

Odborný lesný hospodár: Ing. Jozef Imrich

Zmluva o združení súkromných vlastníkov

Zoznam parciel

Zoznam podielnikov

SVML - Valné zhromaždenie r. 2016 - zápisnica

SVML - Uznesenie z VZ r. 2016

OLH - Správa o hospodárení r. 2016

Plán práce v Mariašiho lese r. 2017

Správa o činnosti SVML za r. 2016

SPRÁVA o činnosti SVML za r. 2017

Finančné hospodárenie za r. 2017

Správa OLH za rok 2017

Plán práce v roku 2018

Oznamy členom