Vedenie klubu vo volebnom období 2016 - 2021

Stanislav Guman, predseda ŠK Sedlice, 0905 162 527, stanislav.guman@slovanet.sk
Miloš Timko, manažér klubu, člen výboru, 0948 401 768, milostimko19@gmail.com
Marek Timko, člen výboru
Peter Kollarčík, člen výboru

Marek Fedor, člen výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštová adresa klubu:

ŠK Sedlice

Sedlice č. 25
082 43 SEDLICE
Tel. 0905 162 527