Kamerový systém
Zmena miesta skládky konárov
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Upratovanie cintorínov
Povinnosti fyzických osôb
Nelegálne spaľovanie
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín