Späť

Zvoz konárov

Vážení občania.

 Oznamujeme Vám, že konáre z orezu ovocných a iných stromov môžete umiestňovať na dočasnú skládku konárov na  Vyšnom konci.

Nové zberné miesto je označené asi 400 m od posledného rodinného domu.

Zároveň Vás žiadame, aby ste dovezené konáre ukladali postupne na kopy, nie po celom priestranstve.