Späť

Znečisťovanie miestnych komunikácii

Vynášanie blata z pozemkov na miestne komunikácie

Na začiatku jarného obdobia sa často vyskytuje aj problém znečistenia miestnych komunikácií blatom a špinou zo súkromných dvorov a záhrad. Nevyzerá to dobre a určite to prekáža aj susedom, ak je pred ich dvorom neustále znečistený asfalt. Najčastejšou príčinou je parkovanie motorových vozidiel na nespevnených dvoroch, dokonca aj na trávnatých plochách verejných priestranstiev. Preto vyzývame občanov, aby v čo najväčšej miere eliminovali tento problém a neznečisťovali miestne komunikácie.

V súvislosti s týmto problémom by sme chceli požiadať všetkých občanov o pomoc pri odstránení zimného posypu z našich ciest. Všetky miestne komunikácie budú postupne pozametané. No v súčasnosti máme na OcÚ iba jedného pracovníka malých obecných služieb. Preto by sme chceli požiadať všetkých občanov, ktorým ich vek, zdravie a časové možnosti dovolia, aby ste nám pomohli s pozametaním a odstránením zimného posypu spred vašich dvorov. Veríme, že touto dobrovoľníckou činnosťou získame pocit z dobre urobenej práce a bude to aj vhodná pohybová aktivita po dlhej zime.