Späť

Venčenie psov

Venčenie psov

Háklivý problém v našej obci predstavuje voľný pohyb psov. Po niekoľkonásobných výzvach a upozorneniach sa situácia mierne zlepšila. No problém úplne vyriešený nie je. Aj v súčasnosti nás nepríjemne prekvapí na ulici voľne pohybujúci sa pes. Je to veľmi nepríjemný pocit strachu, keď pred Vami stojí alebo okolo Vás prechádza pes, ktorého nepoznáte a ktorý môže byť nevyspytateľný.

Súbežne s týmto problémom v poslednom období opäť evidujeme množstvo výkalov popri našich miestnych komunikáciách. Tie vznikajú ako výsledok venčenia psov. Povinnosť majiteľa psa je tieto exkrementy upratať. No mnohí tak nerobia a nám ostatným spôsobujú okôpkované ulice, ktoré nie sú príjemné na pohľad. Veríme, že všetci majitelia psov, ktorí ich pravidelne venčia, pristúpia k tomuto problému zodpovedne a všetky exkrementy, ktoré ostanú po ich zvieratách, náležite odstránia.

Taktiež apelujeme na všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá zabezpečili proti voľnému pohybu. V opačnom prípade bude obec nútená začať priestupkové konanie a udeliť za toto nezodpovedné konanie finančnú pokutu.