Späť

Separácia odpadov

Separácia odpadov

V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s nezodpovedným umiestňovaním odpadov do nádob na triedený zber. V nádobe na plasty umiestnenej v miestnej časti Nižný koniec sme viackrát našli v kontajneri na plasty odpad, ktorý tam nepatril. Bol to komunálny odpad zmiešaný s biologickým odpadom. Toto nezodpovedné konanie spôsobí reklamáciu zo strany zberovej spoločnosti. Dlho sme sa venovali výchove našich občanov v súvislosti so separáciou odpadov a myslím, že sme boli úspešní a naši občania si triedený zber osvojili na vysokej úrovni. Preto nás každý podobný prípad veľmi sklame a vrhá to zlé svetlo na celú našu obec. Veríme, že sa podobné konanie nebude opakovať a aj my v našej obci pomôžeme správnou separáciou k zachovaniu našej planéty pre budúce generácie.