Späť

Problém terénnych motoriek

Problém terénnych motoriek

So začínajúcou sa jarou sa v našej obci čoraz častejšie vyskytuje problém s jazdcami na terénnych motorkách. Na obecnom úrade sme prijali viacero sťažností na nebezpečné jazdenie, ako aj zvýšený, neraz až neúnosný hluk, ktorý dané stroje vydávajú. Je to spôsobené tým, že dané motorky často nemajú tlmiče alebo je ich funkčnosť obmedzená. V zákone existujú limity najvyššej povolenej hladiny zvuku. A veríme, že tieto limity sú veľakrát prekročené. Určite si nikto nepraje, aby príjemné občianske spolunažívanie bolo každú sobotu a nedeľu narúšané enormne silnými zvukmi terénnych motoriek. Ďalším vážnym problémom je, že väčšina motoriek nemá evidenčné čísla, to zn. nemá ani zaplatené povinné zmluvné poistenie. Pri kolízii s iným dopravným prostriedkom si poškodený nemôže vymáhať škodu z poistenia a je odkázaný iba na preplatenie škody od vinníka. A to je niekedy dosť problematické. V neposlednom rade chceme spomenúť bezpečnosť cestnej premávky. Aj samotných dospelých, nehovoriac o deťoch a starých ľuďoch, vystraší „ričiaca“ motorka, ktorá okolo nich preletí rýchlosťou niekedy aj vyššou ako 50 km/h.

Je pravda, že už minulú sezónu sme zaznamenali jazdcov, ktorí našou obcou pravidelne prechádzajú kultivovane, to zn. pomalou jazdou pri nízkych otáčkach motora. Veríme, že aj ďalší majitelia terénnych motoriek si z nich zoberú príklad a tento problém sa vytratí z našej obce.