Späť

Nelegálne spaľovanie

Nelegálne spaľovanie odpadov

Vážení občania,

vzhľadom na udalosti z posledných dní si vás dovoľujeme upozorniť, že v poslednom čase v tomto veľmi chladom období sme na obecnom úrade dostali viacero sťažností od občanov zo všetkých ulíc našej obce na spaľovanie nevhodných – veľmi škodlivých a nebezpečných materiálov. Jedná sa o rôzne druhy plastových výrobkov, PET fliaš od nápojov, gumových materiálov a bukasu – t.j. odpadu z nábytku s obsahom veľmi nebezpečných chemických látok. Bukas je drevená trieska spájaná vo vrstvách formaldehydovo – močovinovou živicou, pri horení ktorej sa uvoľňuje dráždivý formaldehyd a fenoly. Nie je to čisté drevo, a preto nespĺňa požiadavky paliva.

Spaľovanie týchto látok v domácnostiach v pieckach, krboch a kotloch spôsobuje všetkým občanom, zvlášť deťom a starším ľuďom veľmi vážne zdravotné problémy s dýchaním a alergiami.

Zároveň pri spaľovaní tohto odpadu dochádza k porušeniu právnych noriem v oblasti životného prostredia.

O občanoch, ktorí tieto nebezpečné látky spaľujú, na obecnom úrade vieme a ich adresy sme nahlásili na okresnom úrade na odbore životného prostredia – ochrana ovzdušia. Za túto protizákonnú činnosť budú prísne pokutovaní.

Ostatných občanov žiadame, aby takéto prípady neodkladne nahlásili na obecný úrad alebo priamo na okresný úrad na odbor životného prostredia - ochrana ovzdušia.