Upozornenie
Integrované obslužné miesto občana
Problém terénnych motoriek
Venčenie psov
Znečisťovanie miestnych komunikácii
Separácia odpadov
Kamerový systém
Zmena miesta skládky konárov
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Upratovanie cintorínov