Zmena miesta skládky konárov
Sedlické lesy
Vykurovacie obdobie
Nelegálne spaľovanie
List od prezidenta SR Andreja Kisku
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín