Separácia odpadov
Znečisťovanie miestnych komunikácii
Venčenie psov
Problém terénnych motoriek
Kamerový systém
Zmena miesta skládky konárov
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Upratovanie cintorínov
Povinnosti fyzických osôb
Integrované obslužné miesto občana