Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Kamerový systém
Nelegálne spaľovanie
Zmena miesta skládky konárov
Upozornenie
Sedlické lesy
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín