Nedeľa, 17.12.2017
Povinnosti fyzických osôb
Upratovanie cintorínov
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Zmena miesta skládky konárov
Kamerový systém
Nelegálne spaľovanie
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín