Nelegálne spaľovanie
Zmena miesta skládky konárov
Zvoz konárov z orezu stromov
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Sedlické lesy
List od prezidenta SR Andreja Kisku
Týždeň slovenských knižníc
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Vykurovacie obdobie
Zmena ordinačných hodín