Nelegálne spaľovanie
Zmena miesta skládky konárov
Ponuka na asfaltovanie vstupov do dvorov na Vyšnom konci
Upozornenie
Sedlické lesy
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín