Obec Sedlice patrí k stredne veľkým obciam v Prešovskom kraji. Má vysoko rozvinutú infraštruktúru a svojim občanom dokáže poskytnúť mnoho kvalitných služieb. Leží v južnom okraji Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 430 metrov v časti Šarišskej vrchoviny, v doline prítokov potoka Sopotnica. Nachádza sa 26 km od okresného mesta Prešov a 35 km od mesta Košice v juhozápadnej časti okresu Prešov. Chotár obce má rozlohu 15,6 km² s hustotou cca 67 obyvateľov na km2 a tvorí rozhranie medzi územím regiónov Šariša a Spiša. Obec Sedlice je jednou z obcí mikroregiónu Čierna hora. Je položená v mierne členitom zalesnenom území. Cez obec preteká Sedlický potok a jeho prítoky. Ten sa vlieva asi 1 km južne v lokalite Pri Olajošovi do potoka Sopotnica. Katastrálne územie obce Sedlice je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Suchá Dolina, Janov, Bajerov, Kvačany, Miklušovce na území Prešovského okresu a Malá Lodina v okrese Košice a okolie.