Denný stacionár v našej obci prevádzkuje nezisková organizácia Liri, n.o., Petrovany

Kontaktná adresa:

LIRI, n.o.

Petrovany 8, 082 53 Petrovany

Mgr. Matúš Sabol, riaditeľ

IČO : 45743363

DIČ : 2024107613