Starosta obce:

    Imrich Krajňák, E-mail: starosta@sedlice.sk, tel.: 0907 531 718

Zástupca starostu:

Mgr. Marek Guman, E-mail: gumanm@centrum.sk, tel.: 0908 318 133


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ladislav Dzurenda, E-mail: ladislav.dzurenda@centrum.sk, tel.: 0911 979 282
Martin Fiľakovský, E-mail: martindhz@zoznam.sk, tel.: 0907 589 369
Mgr. Marek Guman, E-mail: gumanm@centrum.sk, tel.: 0908 318 133
Stanislav Guman, E-mail: stanislav.guman@slovanet.sk, tel.: 0905 162 527
Milan Chomjak, E-mail: chomjak@sedlice.sk
, tel.: 0907 996 598
Mgr. Marek Joščák, E-mail: marek.joscak@gmail.com, tel.: 0908 409 789
Gabriel Kotulič, E-mail:
g.kotulic@centrum.sk, tel.: 0948 177 371
Bc. Jozef Maďar, E-mail: jozef1009@gmail.com, tel.: 0910 470 550
Ing. Miloš Timko, E-mail: milostimko19@gmail.com, tel.: 0948 401 768

Komisie:

Finančná komisia:
• predseda: Mgr. Marek Guman 
• členovia: Gabriel Kotulič, Milan Chomjak

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
• predseda: Mgr. Marek Joščák 
• členovia: František Joščák, Jaroslav Kotulič, Milan Chomjak, Adam Timko ml.

Komisia pre výstavbu, rozvoj obce a cestovného ruchu:
• predseda: Ladislav Dzurenda
• členovia: Gabriel Kotulič

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a služby:
• predseda: Gabriel Kotulič
• členovia: Lýdia Jurášková, Margita Harčárová, Mgr. Miriam Gumanová, Anastázia Stachurová

Komisia pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou:
• predseda: Milan Chomjak
• členovia: Mgr. Marek Joščák, Bc. Jozef Maďar, Bc. Silvia Chomjaková, Bc. Jana Čandová

Komisia pre šport a telovýchovu:
• predseda: Stanislav Guman
• členovia: Ing. Miloš Timko, Miloslav Kotulič