Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Marek Joščák E-mail: marek.joscak@gmail.com, tel.: 0908 409 789 - zástupca starostu obce
Martin Fiľakovský, E-mail: martindhz@zoznam.sk, tel.: 0907 589 369
Mgr. Monika Sýkorová, PhD E-mail: sykorka1977@gmail.com, tel.: 0910 692 929
Stanislav Guman, E-mail: stanislav.guman@slovanet.sk, tel.: 0905 162 527
Vratko Kollarčík, E-mail: vratkokollarcik@gmail.com, tel.: 0905 385 465
Imrich Krajňák, E-mail: krajnak@sedlice.sk, tel.: 0907 531 718
Gabriel Kotulič, E-mail: g.kotulic@centrum.sk, tel.: 0948 177 371
Bc. Jozef Maďar, E-mail: jozef1009@gmail.com, tel.: 0910 470 550
Adam Timko, E-mail: timkoadam@gmail.com, tel.: 0907 697 329

Komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
• predseda:  
• členovia:

Komisia pre výstavbu, rozvoj obce a cestovného ruchu:
• predseda:
• členovia:

Komisia pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou:
• predseda: 
• členovia: