Miestny odbor MS je v zmysle zákona o Matici slovenskej (§ 4, ods. 2) samostatným právnickým subjektom, je organizačnou jednotkou MS. Organizuje kultúrne a národno-spoločenské podujatia a aktivity za účelom rozvoja a upevnenia slovenského národného povedomia, vytvára záujmové, umelecké a iné spoločenstvá a zoskupenia na rozvíjanie, koordináciu, usmerňovanie a aktivizáciu ochotníckej, kultúrnej, tvorivej činnosti a tak sa zúčastňuje na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Ďalej rozvíja kultúrnu, osvetovú, organizačnú a záujmovú činnosť zameranú na získavanie poznatkov o Slovensku, o slovenskej štátnosti, histórii a kultúre a šíri jej výsledky vo verejnosti.

Adresa:

Miestny odbor Matice slovenskej Sedlice
Sedlice – priestory OcÚ
082 43 Sedlice