Naša obec je členom dvoch významných združení:

1. Mikroregión Čierna Hora

Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako „Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Názov mikroregiónu sme zvolili podľa dominantného pohoria Šarišskej vrchoviny, ktorý sa delí na päť podcelkov Roháčka, Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske Predhorie. Čierna hora leží na východe Slovenska v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice a Spišská Nová Ves.

Bližšie informácie o mikroregióne čierna hora si môžete pozrieť na webovom sídle:

http://mrciernahora.sk/

 

2. Klaster Cestovného ruchu Šariš

Hlavnou úlohou Klastra je aktívne formovanie a zhodnocovanie produktov vidieckeho cestovného ruchu /VCR/, ktorý predstavuje šancu na rozširovanie podnikania, rast životnej úrovne a zamestnanosti v tomto regióne, pričom dôraz kladieme na cykloturistiku, náboženskú turistiku a využívanie inovatívnych prístupov /sieť infocentier, virtuálne cyklotrasy, GPS navigácia atď/.

Bližšie informácie o Klastry cestovného ruchu Šariš si môžete pozrieť na webovom sídle:

http://www.visitsaris.eu/