Ambulancia praktického lekára:

MUDr. Andrej Evin, Tel.:051/7782229

Ordinačné hodiny:

Pondelok         7:30 – 12:00

Utorok            7:30 – 12:00

Streda             7:30 – 12:00

Štvrtok            7:30 – 12:00

Piatok             7:30 – 12:00