Ambulancia praktického lekára:

MUDr. Andrej Evin, Tel.:051/7782229

Ordinačné hodiny:

Pondelok        7:30 – 14:00

Utorok            7:30 – 14:00

Streda             7:30 – 14:00

Štvrtok            7:30 – 14:00

Piatok             7:30 – 14:00